Patent: Způsob navrhování technologie hydroabrazivního dělení materiálů

Udělený patent: CZ 305514
Přihláška vynálezu: PV 2010-571
Datum podání: 23. 07. 2010
Datum udělení patentu: 30. 9. 2015
Přihlašovatel: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i.

Anotace:

Způsob navrhování technologie hydroabrazivního dělení materiálů je založen na určení konstanty hydroabrazivní dělitelnosti materiálů Kawj.

Name:

A Method for the Design of a Technology for the Abrasive Waterjet Cuttling of Materials

Patentová rodina:

americký patent: US 9073175 (B2)
americká přihláška vynálezu: US 13/177,439
datum podání: 6. 7. 2011
datum udělení patentu: 7. 7. 2015

thumbnail of zpusob-modifikace-povrchu-pro-prekoncentraci-fosforylovanych-peptidu-pro-desorpcne-ionizacni-techniky-hmotnostni-spektrometrie

Patentový spis – přihláška

thumbnail of a-method-for-the-design-of-a-technology-for-the-abrasive-waterjet-cuttling-of-materials

United States Patent

FacebookLinkedinYouTube