Patent: Způsob modifikace povrchu pro prekoncentraci fosforylovaných peptidů pro desorpčně-ionizační techniky hmotnostní spektrometrie

Udělený patent: CZ 303056
Přihláška vynálezu: PV 2010-929
Datum podání: 14. 12. 2010
Datum udělení patentu: 1. 2. 2012
Přihlašovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Anotace patentu:

Metoda je založena na elektrosprejování roztoku organokovových sloučenin prvků skupiny 4B, a to zirkonia, hafnia a titanu. Vzniklý nabitý elektrosprej je vysušen v reálném čase průchodem vyhřívaným prostorem a dopadá na povrch, na který se pevně naváže ve formě oxidu. Takto modifikovaný povrch potom může být použit pro prekoncentraci fosfopeptidů z peptidových směsí s následnou analýzou desorpčně-ionizační hmotnostní spektrometrií.

Name:

The Method of Surface Modification for the Purpose of Enrichment of Phosphorylated Peptides for Analysis by Desorption/Ionization Mass Spectrometry Techniques

Patentová rodina:

americký patent: …
americká přihláška vynálezu: US 13/993,912
datum podání: 13. 6. 2013
datum udělení patentu: …

evropský patent: …
evropská přihláška vynálezu: EP 11849565.4
datum podání: 4. 8. 2015
datum udělení patentu: …

FacebookLinkedinYouTube