Patent: Způsob generování tlakových pulzací a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Udělený patent: CZ 299412,
Přihláška vynálezu: PV 2005-168
Datum podání: 15. 3. 2005,
Datum udělení patentu: 5. 6. 2008
Přihlašovatel: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i.

Anotace:

Způsob generování pulzací kapalinového paprsku spočívající v tom, že na tlakovou kapalinu v akustické komoře se přímo nebo nepřímo působí akustickými pulzacemi generovanými akustickým budičem.

Name:

A method of Generation of Pressure Pulsations and Apparatus for Implementation of This Method

Patentová rodina:

americký patent: US 7,934,666
americká přihláška vynálezu: US 11/908,528
datum podání: 4. 3. 2010,
datum udělení patentu: 3. 3. 2011

kanadský patent: CA2601050 (C)
kanadská přihláška vynálezu: CA 2 601 050
datum podání: 13. 3. 2006,
datum udělení patentu: 15. 10. 2013

australský patent: AU2006224192 (B2)
australská přihláška vynálezu: AUS 2006224192
datum podání: 15. 3. 2005
datum udělení patentu: 13. 9. 2012

evropský patent: EP 1 863 601
evropská přihláška vynálezu: EP 06727661.8
datum podání: 13. 3. 2006
datum udělení patentu: 15. 1. 2011

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-cz

Patentový spis

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-ep

European Patent Specification

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-us

Unites States Patent

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-ca

Canadian Patent

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-aus

Australian Patent

FacebookLinkedinYouTube