Patent: Nástroj a hydrodynamická tryska pro generování vysokotlakého pulzujícího paprsku kapaliny bez kavitace a nasycených par

Udělený patent: CZ 305370
Číslo přihlášky vynálezu: PV 2013-871
Datum podání: 11. 11. 2013
Datum udělení patentu: 8. 7. 2015
Přihlašovatel: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i.

Anotace:

Nástroj pro úpravu povrchů a dělení materiálů s hydrodynamickou tryskou generuje pulzní paprsek, který dokáže velmi efektivně čistit resp. odstraňovat povrchy materiálu nebo dané tělesa materiálů dělit.

thumbnail of nastroj-a-hydrodynamicka-tryska-pro-generovani-vysokotlakeho-pulzujiciho-paprsku-kapaliny-bez-kavitace-a-nasycenych-par

Patentový spis

FacebookLinkedinYouTube