Patent: Acidofilní jogurt ze směsi kravského a ovčího mléka

Udělený patent: …
Přihláška vynálezu: PV 2014-424
Datum podání: 19.06.2014
Datum udělení patentu: …
Přihlašovatel: Yoggies, s. r. o.

Anotace:

Acidofilní jogurt, který je vyráběn ze směsi kravského a ovčího mléka, obsahuje živé bakterie mléčného kvašení, prospěšné pro zažívací trakt psa či kočky se sníženým množstvím laktózy. Produkt je vyráběn pomocí nově vytvořené bakteriální směsi z bakterií používaných pro výrobu jogurtů a bakterií používaných pro výrobu acidofilního mléka. Vyrobený produkt má minimální trvanlivost 42 dnů při skladovací teplotě 4 °C kdy obsah živých bakterií činí 8,2×107 CFU/g a množství laktózy činí pouze 1,3 %.

Patentová rodina:

Mezinárodní patentová rešerše PCT: Acidophilic yoghurt
přihláška rešerše: PCT/IB2015/054617
datum podání PCT: 19. 6. 2015
datum zveřejnění rešerše: 8. 10. 2015

Dle mezinárodní rešeršní zprávy, která zkoumá novost, výsledek vynálezecké činnosti a využitelnost podle pravidla 43bis.1(a)(i), byla tato rešerše ohodnocena s výborným výsledkem.

FacebookLinkedinYouTube