Technický patentářský tým

Ing. Mgr. Denisa Dudová 

Koordinátor patentových řízení

Administrativec tělem i duší, dává dokumentům život. V týmu PATENT SKY zastává náročnou administrativní agendu spojenou s procesem patentových řízení. Jelí hlavní doménou jsou však ochranné známky.

Je specialista na formální stránku a náležitosti zahraničních patentových řízení.

Zabývá se administrativní částí podávání patentových přihlášek, zpracovává plné moci, formuláře přihlášek, smlouvy,  správou dokumentů souvisejících s podáním i popisem vynálezů. Komunikuje se zahraničními patentovými kancelářemi, které najímáme na zprostředkování podání a řízení zahraničních vynálezů našich klientů, patentovými úřady a především s klienty.

 

Tereza Veselá_patent sky
Ing. Tereza Veselá

Asistent patentového zástupce

Vystudovala Fakultu potravinářské a biochemické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, v bakalářském oboru Biochemie a biotechnologie. Inženýrský titul získala na téže fakultě v navazujícím magisterském oboru Mikrobiologie. V současné době je studentkou doktorského studia na VŠCHT Praha v oboru Mikrobiologie.

Její dosavadní studijní praxe se zaměřovala na význam a využití mikroorganismů ve vztahu k životnímu prostředí. Pod záštitou projektu Bioraf se podílela na vývoji inovativních postupů pro likvidaci biologických odpadů a ve spolupráci s Českou Zemědělskou Univerzitou přispěla do dlouhodobého projektu mapování vlivu fertilizace na biotickou složku zemědělských půd.

Pracovala v ÚJV Řež a.s. při katalogizaci vzorků zkušebních materiálů, kde zajišťovala administrativní a technickou pomoc při přípravě neozářených vzorků.

V týmu je specialista na vynálezy z oblasti mikrobiologie, biochemie a biotechnologie a vynálezy týkající se přípravků pro léčbu rakoviny a infekčních chorob a dalších příbuzných oborů.

FacebookLinkedinYouTube