Patentový zástupce

Ing. Petra Gottwald

Vystudovala Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická, obor potravinářská chemie a biotechnologie. Dále je absolventkou dvouletého specializačního studia na Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a Metropolitní univerzity Praha.

V letech 2000 až 2001 pracovala v oddělení Biotechnologického výzkumu a vývoje imunosupresivních látek u společnosti IVAX Pharmaceuticals s. r. o.
V letech 2001 až 2008 se zabývala v oddělení Výzkumu a vývoje radiofarmak Ústavu jaderného výzkumu Řež, a. s. výzkumem radiofarmaceutických preparátů pro diagnostiku a léčbu rakoviny založených na využití monoklonálních protilátek značených radionuklidy.

V letech 2008-2012 zastupovala vědecká pracoviště ve správních řízeních pro získání průmyslově-právní ochrany a jako poradce při vypracovávání licenčních smluv v oblasti technických řešení. Vědecká pracoviště zastupovala v řízeních o zápisu užitných vzorů, ochranných známek a nejčastěji v řízeních pro udělení patentů, a to v oblasti chemie.

V leteh 2010-2012 působila v projektech Technology Transfer Manager pro Biologické centrum AV ČR v.v.i. a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy jako on-line lektor výukových modulů “Ochrana duševního vlastnictví a licencování”.

Rozsáhle se zabývala patentovými řízeními v zahraničí, ze kterých vzešly desítky udělených patentů. Nejčastěji v zemích Evropy, v USA, Kanadě, Austrálii. Jednotlivé případy vedla také v Japonsku, Brazílii, Mexiku, Rusku. Velmi dobře zná kulturu a způsob práce významných světových patentových úřadů včetně jejich specifických požadavků na vynálezy usilující o patentovou ochranu. Odbornou zkoušku patentového zástupce složila v roce 2010.

FacebookLinkedinYouTube