Tag Archives: legislativa

V USA jsou nyní geny nepatentovatelné

USPTO vydal memorandum: Izolovaná DNA není dle 35 U.S.C. §101 způsobilá k patentové ochraně – je produktem přírody. Avšak izolování genu z genetického materiálu není předmětem vynálezu Syntetická DNA je dle 35 U.S.C. §101 způsobilá k patentové ochraně. Za „syntetickou“ DNA je považována DNA se změněnou sekvencí nukleotidů (např. cDNA). Nejvyšší soud stanovil, že izolovaná DNA je produktem přírody a není tedy způsobilá k patentové ochraně. Dále je zdůrazněno, že samotná izolace DNA ze svého přirozeného prostředí není předmětem vynálezu.

Více

FacebookLinkedinYouTube