Vynálezy – patenty

Příprava přihlášky vynálezu

 

 • komunikace s původci vynálezu
 • seznámení se s projektem
 • detailní pochopení problematiky
 • vypracování popisu vynálezu s kvalitní ochranou výsledku
 • klient je pro efektivnost komunikace již pouze konkrétně dotazován na jednotlivé parametry a znaky řešení
 • Průmyslová práva vznikají v podstatě prvním podáním příslušné přihlášky, vše ostatní se odvíjí jako následné kroky související s udržením těchto práv. Proto přípravě popisu věnujeme maximální péči. Předejdeme tak zbytečným komplikacím během řízení jak v ČR, tak v zahraničí.

  Podání přihlášky vynálezu předchází pečlivá příprava, která závisí především na povaze vynálezu, jeho rozsahu, propracovanosti, atp. Zástupce se musí detailně seznámit s obsahem nového řešení, prostudovat starší známá řešení, která by s novým řešením mohly souviset, promyslet, jak se jim v popise vyhnout, jakými argumenty řešení od sebe odlišit, jakými příklady prokázat realizovatelnost a jak nastavit rozsah ochrany v souladu s podložeností příklady. Na závěr je formulována patentová ochrana, která musí být přesná, jasná, široká, reprodukovatelná, bytelná a nepřekonatelná.


  Příprava zahraniční přihlášky vynálezu

 • diskuze s tvůrci řešení
 • úprava popisu a patentových nároků dle tamních zvyklostí
 • překlad do národního jazyka pro řízení v zahraničí
 • konzultace směrů vývoje s ohledem na podmínky patentovatelnosti

 • Zastupování našich klientů

   

 • komunikace se všemi světovými patentovými úřady jménem klienta
 • sledování správních lhůt vyplývajících z legislativy a mezinárodních úmluv pro hladké řízení
 • průběžné informování klienta o stavu řízení
 • příprava obhajujících stanovisek

 •  

  FacebookLinkedinYouTube