Technický patentářský tým

Technická řešení – Užitné vzory

Příprava popisu technického řešení

komunikace s původci vynálezu,
seznámení se s projektem,
detailní pochopení problematiky,
vypracování popisu řešení s kvalitní ochranou výsledku
Klient je pro efektivnost komunikace konkrétně dotazován na jednotlivé parametry a znaky řešení


Příprava zahraniční přihlášky vynálezu

diskuze s tvůrci řešení,
úprava popisu a patentových nároků dle tamních zvyklostí,
překlad do národního jazyka pro řízení v zahraničí,
konzultace směrů vývoje s ohledem na podmínky patentovatelnosti.


Zastupování našich klientů

 

komunikace se všemi světovými patentovými úřady jménem klienta,
sledování správních lhůt vyplývajících z legislativy a mezinárodních úmluv pro hladké řízení,
průběžné informování klienta o stavu řízení,
příprava obhajujících stanovisek.


FacebookLinkedinYouTube