Chránit či nechránit?…toť otázka

Patentová strategie

Zda to lze nebo ne, se od nás dozvíte zdarma, nechceme pracovat na něčem, co nemá smysl, nebaví nás to! “Výdělek” v tomto ohledu není dostatečná motivace. Potřebujeme vnímat smysluplnost ochrany a ztotožnit se s produktem, bez toho se patenty psát nedají.

Úspěšnost v patentových řízeních lze částečně zajistit řádným posouzením toho, zda má smysl daný výrobek, technologii atp. vůbec patentově chránit a hned si také položit související otázku “jak?”
Když od nás uslyšíte, že patent lze zajistit, a zároveň že má smysl o něj usilovat, znamená to, že víme přesně, co je potřeba udělat, aby se tak stalo.
Naopak uslyšíte-li od nás opak, že patent není možný nebo je nesmyslný, znamená to, že takové snažení by bylo kontraproduktivní. Téměř vždy se dá “nějaká” ochrana zajistit např. užitným vzorem, který je bez průzkumu, ale často je to jen zbytečné zvyšování nákladů na předmět průmyslového vlastnictví, který nemá žádnou hodnotu. Nejspíš mít radost nebudete, ale s odstupem času snad naši upřímnost oceníte.
K pozitivnímu či negativnímu verdiktu dospějeme po zralé, reálné úvaze na základě bohatých zkušeností a znalosti patentového systému.

Zda patentovat či ne, není triviální rozhodnutí, takže je potřeba znát fakta, související konsekvence, sílu monopolu, o který usilujete, náklady na jeho získání atp., a na základě nich se rozhodovat. Proto tyto informace od nás vždy dostanete. Je jasné, že tomu nemůžete rozumět, máte svůj obor, kde jste specialisti. Naši prioritou je, aby náš klient chápal celý proces a dokázal jej využít ve svůj prospěch.

Obvykle konzultace ohledně patentové strategie probíhá tak, že klient nám vysvětlí co by potřeboval patentově chránit. Často i sám nadnese
jakou má o patentové ochraně představu. Tzn., co chce chránit – produkt, technologii…, kde to chce chránit – na jakém území.

Naším úkolem je již vymyslet jakým způsobem – užitným vzorem, průmyslovým vzorem, patentem a druhem patentu, a jak to zajistit.

Ono “jak to zajistit” je alfou a omegou celého patentového procesu. Už jsme tolikrát slyšeli, že něco nejde. No jo, ono je potřeba to totiž vymyslet, že? Jedná se přeci o nové řešení, tak to těžko někdo vyřešil před námi. Už máme řadu patentů na věci, které přeci patentovat nejdou. Dobře, dost ironie…, při sestavování strategie patentové ochrany navrhujeme způsob, jak prokázat, že produkt je patentovatelný a patent si zaslouží. Navrhujeme příklady, které dokládají realizovatelnost vynálezu, způsob překonání stavu techniky (tedy známých skutečností), popis podstaty vynálezu, kde vytváříme vhodné formulace, jak vysvětlit jedinečnost vynálezu oproti stavu techniky.
Občas v tuto chvíli klient prochází drobným rozčarováním, protože mu dochází, kolik úsilí ho příprava popisu vynálezu ještě bude stát. Nakonec je ale vždy rád a má dobrý pocit z dobře odvedené práce. Utříbí si myšlenky, vydefinuje podstatné vlastnosti a svému, brzy patentovanému, popisu vynálezu rozumí.

 

FacebookLinkedinYouTube