Patentová kancelář

Patentová kancelář PATENT SKY® s.r.o. pečuje o všechna průmyslová práva svých klientů, poskytujeme “full service” pro nová řešení.

 • Vytváříme popisy nových vynálezů
 • Podáváme patentové přihlášky po celém světě 
 • Vedeme patentová řízení zastupovaných přihlášek  
 • Vyřizujeme veškerou související písemnou i ústní komunikaci, resp. obhajobu vynálezů s patentovými úřady
 • Informujeme klienty o stavu věci, podáváme reporty 
 • Poskytujeme spolupráci při obchodním, např. licenčním vyjednávání
 • Prostě vše, co má patentová kancelář nabízet. Krom toho ke klientům přistupujeme tak, jak by se nám samotným líbilo.
  Naši klienti jsou velice vytížení lidé a především oceňují, že známe jejich vynálezy, jejich vyvíjené produkty, jejich plány i aktuální situaci a dokážeme s těmito informacemi pracovat. Zbytečně je neúkolujeme a ptáme se jen na věci, které nezná nikdo jiný, jen oni sami. Ostatní si zjistíme.
  Prostě usnadňujeme našim klientům život, alespoň v této oblasti.

  Vedeme patentová řízení v těchto zemích či regionech:

  Česká Republika
  USA
  Kanadě
  Brazílii
  Argentině
  Mexiku
  Evropě
  Euroásii
  Japonsku
  Vietnamu
  Indonésii
  Jižní Korei
  Austrálii
  Nový Zéland
  Indie

  Právo přednosti z českých patentových přihlášek rozšiřujeme nejčastěji do regionů: Evropa, Euroasie, USA, Kanada
  Některé vynálezy jsou však tak významné pro trh, že jsme je rozšířili až do 15 regionů zároveň.
  Evropské udělené patenty validujeme obvykle v 15 až 30 členských zemích Evropské patentové úmluvy.
  FacebookLinkedinYouTube