Překladatelský tým

Mgr. Klára Kynčlová

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, chemické obory, specializace biochemie. Je držitelem certifikátu FCE (University of Cambridge ESOL). Anglickému jazyku se aktivně věnuje již 22 let.

Pro PATENT SKY s.r.o. pracuje již 2 roky jako překladatel a rešeršér. Jejím pracovním jazykem je angličtina, rodilým jazykem čeština. Její technickou i jazykovou specializací je chemie, biochemie, biologie, farmacie a příbuzné obory.

angličtina, 9 let praxe
rodilým jazykem čeština

Má zkušenosti s překlady odborných, převážně patentových dokumentů z oblasti technologie zpracování materiálů a opracování materiálů, elektrotechniky, osvětlovací techniky a se zpracováváním rešerší v těchto oblastech.

Profesní zkušenosti:

V letech 2004 až 2008 pracovala v Ústavu jaderného výzkumu Řež, a. s. v oddělení Výzkumu a vývoje Radiofarmak. Podílela se zde na vývoji radiofarmaceutických preparátů na bázi monoklonálních protilátek, na značení těchto protilátek vybranými radionuklidy a testování takto označených protilátek na příslušných buněčných nádorových liniích.

Od roku 2008 se věnuje oblasti Regulatory Affairs pro farmaceutickou společnost, od roku 2011 navíc i Farmakovigilanční oblasti. Připravuje farmaceutickou dokumentaci a řadu odborných textů v anglickém jazyce, zajišťuje překlady dokumentů. Připravuje žádosti, dokumentace a odborná stanoviska pro registrační řízení v zemích Evropy, třetích zemích a USA.

Ing. Petra Gottwald

Je zakladatelkou PATENT SKY s. r. o., specialistou na patentové právo v České Republice. Je specialistou v oblasti chemie, farmacie, biochemie, biotechnologie, biologie, v této oblasti je patentovým zástupcem s rozšířenou působností a to především jako konzultant optimalizace vývoje pro ískání vhodných výsledků pro tvorbu popisu vynálezu pro patentové řízení.

angličtina, 7 let praxe
rodilým jazykem čeština

Dále se zabývá ochranou vynálezů v technických oborech: technologie výroby, zpracování materiálů, recyklace, letecké technologie, hydraulika.

Profesní zkušenosti:
Vystudovala Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická, obor potravinářská chemie a biotechnologie. Dále je absolventkou dvouletého specializačního studia na Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a Metropolitní univerzity Praha.

V letech 2000 až 2001 pracovala v oddělení Biotechnologického výzkumu a vývoje imunosupresivních látek u společnosti IVAX Pharmaceuticals s. r. o.

V letech 2001 až 2008 se zabývala v oddělení Výzkumu a vývoje radiofarmak Ústavu jaderného výzkumu Řež, a. s. výzkumem radiofarmaceutických preparátů pro diagnostiku a léčbu rakoviny založených na využití monoklonálních protilátek značených radionuklidy.

V letech 2008-2012 zastupovala vědecká pracoviště of the Czech Academy of Science ve správních řízeních pro získání průmyslově-právní ochrany a jako poradce při vypracovávání licenčních smluv v oblasti technických řešení. Vědecká pracoviště zastupovala v řízeních o zápisu užitných vzorů, ochranných známek a nejčastěji v řízeních pro udělení patentů, a to v oblasti chemie.

V letech 2010-2012 působila v projektech Technology Transfer Manager pro Biologické centrum AS CR v. v. i. a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy jako on-line lektor výukových modulů “Ochrana duševního vlastnictví a licencování”.
Rozsáhle se zabývá patentovými řízeními v zahraničí, ze kterých již vzešly desítky udělených patentů. Nejčastěji v zemích Evropy, v USA, Kanadě, Austrálii. Jednotlivé případy vede také v Japonsku, Brazílii, Mexiku, Rusku. Velmi dobře zná kulturu a způsob práce významných světových patentových úřadů včetně jejich specifických požadavků na vynálezy usilující o patentovou ochranu.

 

Mgr. Bc. Karolina Nováková

Studovala anglickou a holandskou filologii a lingvistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

angličtina, 11 let zkušeností
holandština, 8 let zkušeností
rodilým jazykem čeština

Pro PATENT SKY s.r.o. pracuje již druhým rokem jako lingvista. Má zkušenosti s technickými články, manuály, zprávami, a to i s tiskařským průmyslem a těžbou ropy a plynu.

Profesionální zázemí:
Začala pracovat jako překladatelka a tlumočnice obou jazyků již v průběhu studia. V roce 2008, dostala stipendium strávit jeden rok na Artesis Hogeschool Antwerpen, vzdělávacím zařízení pro překladatele a tlumočníky v belgických Antverpách. Tam se plně soustředila na zvládnutí angličtiny a holandštiny.

Po dokončení studia, pokračovala překlady a tlumočením v různých oblastech. Kromě toho, začala vyučovat pro jazykové školy – angličtina, holandština a češtiny pro cizince na všech úrovních. Kromě drobných literárních děl, má zkušenosti s překladem vědeckých a technických článků, dokumentací, manuálů, zpráv. Mezi její pracovní zkušenosti rovněž patří velké překlady různých dokumentů pro tisk uměleckého průmyslu a těžby ropy a plynu.

 

FacebookLinkedinYouTube