Odborné technické překlady

PATENT SKY s. r. o. je specialistou v oblasti přírodních věd a dalšími obecnými znalosti na vysokoškolské úrovni v těchto technických oborech:

Specializujeme se na tyto obory

 • chemie 
 • farmacie
 • biochemie 
 • biotechnologie 
 • biologie 
 • analytická chemie 
 • fyzikální chemie 
 • organická chemie 
 • technologie výroby 
 • zpracování materiálu 
 • recyklace
 • letecké technologie 
 • hydraulika
 • potravinářské technologie
 • hydroabrazivní dělení materiálů 
 • nanotechnologie 
 •  

  Překlady mezi jakyky

 • angličtina 
 • nemčina
 • holandština 
 • čeština 
 • slovenština 
 • V této oblasti našim klientům také připravujeme překlady technické dokumentace, která souvisí s jejich působením na trhu.

  Situace, kdy bývá potřebný kvalitní odborný překlad:

  Analýza patentové čistoty

  Sám klient žádné patentové dokumenty nevlastní, ale potřebuje zmapovat prostředí trhu v oblasti svého působení. Čímž zamezí budoucím možným sporům plynoucím z porušování práv z průmyslového vlastnictví jiných subjektů.

  Výsledek patentové rešerše

  Rešerše je používána jako vstupní informace do plánovaného vývoje nového produktu, či jako podklad pro přípravu popisu již vytvořeného vynálezu. Patentový zástupce nalezne relevantní dokumenty, které souvisejí s Vaším řešením a potřebujete znát jejich přesný obsah.

  Ochrana vynálezu v zahraničí

  Přesahuje-li produkt hranice republiky, jeho majitel zvažuje ochranu také v zahraničí, čemuž předchází podání jedné či více zahraničních přihlášek vynálezu a popis vynálezu je nutné na tato řízení připravit.

  Seznamte se s naším překladatelským týmem.

   

  FacebookLinkedinYouTube