Náklady na patenty

Náklady na získání patentu se skládají ze dvou částí:

správních poplatků

jejichž výše je vždy známá
Správní poplatky se platí patentovým úřadům v dané zemi za prozkoumání vynálezu a případného přiznání monopolu k jeho užívání v podobě patentu. Správní poplatky jsou dány legislativou a o jejich výši není pochyb. Jejich aktuální výši naleznete na našem webu, budete-li potřebovat poplatky pro méně obvyklé země, pošleme Vám je.

Česká patentová přihláška

CZK
ÚPV poplatky
VynálezUžitný vzorPrůmyslový vzor
- hromadný
Ochranná známka
- individuální
Podání přihlášky - právnická osoba1 200 Kč
+ 3 000 Kč úplný průzkum
1 000 Kč1 000 Kč
+ 600 Kč každý další
5 000 Kč
Maximální délka platnosti20 let10 let25 letneomezeně
Prodloužení platnosti1 000 Kč - 24 000 Kč6 000 Kč3 000 Kč - 12 000 Kč2 500 Kč
Prioritní lhůta od podání12 měsíců12 měsíců6 měsíců6 měsíců
Podání rozkladu1 000 Kč1 000 Kč1 000 Kč1 000 Kč
Žádost o určení,
zda technické řešení spadá do rozsahu
patentu/užitného vzoru
5 000 Kč5 000 Kč--

Evropská patentová přihláška

EUR
EPO Schedule of fees
podánísearch
rešerše
examination
průzkum
designationslužby v
zahraničí*
celkem
EP1201285138458014734842
Euro - PCT1200138458014733557
* průměrné náklady posledních podávaných přihlášek

Mezinárodní patentová přihláška

EUR
PCT Fee Tables
podánísearch
rešerše
transmital fee
poplatek za převod
sleva za on-line
podání
celkem
PCT1273187596-1913053

US patentová přihláška

USD
USPTO Fee Schedule
podánísearch
rešerše
examination
průzkum
služby v
zahraniční*
celkem
small entity USA14030036016002400
USA28060072016003200
* průměrné náklady posledních podávaných přihlášek

odborných služeb patentových zástupců

závisí na rozsahu vynálezu a angažovanosti zástupce
Odborné služby patentových zástupců se odvíjí od rozsahu práce. Obecně je to tak, že čím dříve profíka povoláte, tím rychlejší a kvalitnější ochranu máte. Konkrétní příklad, který popisuje cenové rozdíly v přístupu k popisu vynálezu najdete na blogu.

Před zahájením spolupráce, nejdříve prodiskutujeme s klientem stav věci a informujeme jej o možnostech dalšího postupu s odhadem souvisejících nákladů. Klient nejdříve dostane stanovisko, zda příslušné řešení lze průmyslově chránit, jakým způsobem a co je nutné zajistit a až následně se rozhoduje, zda bude chtít využít služeb naší patentové kanceláře. Jestliže klient souhlasí, je uzavřena dohoda o poskytování služeb patentového zástupce.

Náklady na odbornou práci patentového zástupce se často odvíjí od hodinové sazby. Tento způsob ohodnocení však vyvolává řadu rozpaků, kolik ta práce vlastně bude stát, co za ni vlastně dostanu atp. Takový systém je neprůhledný a veškerá nejistota kolem objemu práce leží pouze na bedrech klienta. Co bychom to byli za profíky, kdybychom nevěděli, kolik práce příprava zabere? Víme to přesně!

Nehledě na to, že jako klient nechcete přihlášku jen podat, ale především udělit patent!
Takže u nás neúčtujeme popis na podání přihlášky, ale popis na udělení patentu – monopolu.
Patenty jsme rozdělili do přehledných úrovní patentové ochrany, kde je odstupňováno, kolik kategorií vynálezu se vlastně patentově chrání. Cena za odbornou práci je účtována v rozsahu 35 840 až 76 160 Kč bez DPH, dle počtu kategorií vynálezu.

kategorie vynálezu:

a
látka/přípravek/výrobek

b
způsob výroby/přípravy

c
použití látky/přípravku

a/b/c
jedna ze tří kategorií, obvykle chrání nový výrobek nebo nový postup výroby již známé látky nebo nové použití již známé látky/přípravku – 35840 Kč

a+b/b+c/a+c
dvě ze tři kategorií, obvykle chrání látku/přípravek/výrobek a její/jeho způsob výroby/přípravy – 57 120 Kč

a+b+c
maximální rozsah patentové ochrany přes všechny kategorie, chrání novou látku/přípravek/výrobek, způsob její/jeho výroby/přípravy a také její/jeho specifické použití – 76 160 Kč

 

 

FacebookLinkedinYouTube