Služby

transparentnost nákladů

U nás se neplatí za podání patentové přihlášky, ale za udělení kvalitního patentu.

kontakt Kolarova

Nejdříve dostanete stanovisko, zda příslušné řešení lze průmyslově chránit, jakým způsobem, co bude nutné zajistit, odhad souvisejících nákladů a až následně se rozhodujete, zda bude chtít využít služeb naší patentové kanceláře či nikoli.

Před zahájením spolupráce, s Vámi nejdříve prodiskutujeme stav věci a informujeme Vás o možnostech postupu s odhadem souvisejících nákladů. Jestliže budete souhlasit, uzavřeme dohodu o poskytování služeb patentového zástupce se všemi pro nás vyplývajícími závazky.

U každého nového případu od nás obdržíte detailní kalkulaci nákladů, včetně správních poplatků a služeb našich i našich partnerských patentových kanceláří v zahraniční.

Vždy budete informováni o stavu věci, potřebných krocích a souvisejících nákladech s několika měsíčním předstihem. Aktuální výši poplatků můžete sledovat na našem webu nebo si ji od nás vyžádat. Strategii patentové ochrany s Vámi budeme tvořit na míru, dle Vašich tržních či jiných zájmů.


vytváříme příležitosti

Kvalita vynálezu vzniká při podání, co nebylo řečeno hned, už doplněno být nemůže.

 

Pro získání kvalitní patentové ochrany na nové řešení je jen jeden pokus. Chybovat je lidské, ale v patentovém právu příliš drahé. Dobrá příprava na začátku zajistí značný profit v zahraničních řízeních, patent je získán dříve a navíc se ušetří statisíce.

Průmyslová práva vznikají v podstatě prvním podáním příslušné přihlášky, vše ostatní se odvíjí jako následné kroky související s udržením těchto práv. Samotnému podání předchází pečlivá příprava, která závisí především na povaze vynálezu, jeho rozsahu, propracovanosti, atp.

Zástupce se musí detailně seznámit s obsahem nového řešení, prostudovat starší známá řešení, která by s novým řešením mohly souviset, promyslet, jak se jim v popise vyhnout, jakými argumenty řešení od sebe odlišit, jakými příklady prokázat realizovatelnost a jak nastavit rozsah ochrany v souladu s podložeností příklady. Na závěr je formulována patentová ochrana, která musí být přesná, jasná, široká, reprodukovatelná, bytelná a nepřekonatelná.

10 let v patentařině, 7 let ve výzkumu

Výzkum a vývoj farmaceutických preparátů: radiofarmaka, imunosupresiva, vedení zahraničních i českých patentových řízení ukončených udělenými patenty

d

 

Přineste svůj případ, řekneme Vám, jestli ze složitých námitek úřadů vidíme cestu ven a jak Vám s tím pomůžeme.

Obhájili jsme patentovatelnost řady vynálezů obestavěných vědeckými publikacemi či jinými namítanými patentovými dokumenty. Díky těmto zkušenostem dokážeme vymyslet, co je do vynálezu nutné ještě doplnit či říci, zda má všechno, co potřebuje. Specializujeme se na to nejtěžší – patentovou ochranu vynálezů v zahraničí u složitých namítaných případů. Největší “drahoty” dělá patentový uřad v USA a Evropský patentový úřad. Když Vám patent udělí tihle dva, tak už Vám jej udělí všude.

Další významnou výhodou odborníků Patent Sky jsou zkušenosti z dřívějšího, více jak pětiletého, působení v komerčních firmách zabývajících se výrobou a vývojem léčiv či jiných preparátů. Náš tým dobře zná běžný výrobní a laboratorní provoz, díky čemuž je dobrým partnerem pro technický popis nových produktů a postupů jejich příprav.

„full service“ pro nova řešení

Poskytujeme kompletní péči v oblasti duševní vlastnictví. Stačí když znáte náš telefon, ostatní známe my.

 

K nám přicházíte s novým vynálezem v hlavě a odcházíte s patentovými dokumenty v ruce.

Ve chvíli kdy nás kontaktujete, jsme připraveni převzít veškeré starosti související s kvalitní průmyslovou ochranou vašich vynálezů a s jejím udržením. Připravujeme patentová řízení, vyřizujeme vše nezbytné, zastupujeme Vás před úřady průmyslového vlastnictví, připravujeme překlady pro zahraničí a nezatěžujeme administrativou.

Sledujeme všechny závazné lhůty vyplývající z mezinárodních dohod pro udržení práv k vynálezům v platnosti. Vždy předkládáme všechny varianty možného postupu, vše vysvětlíme či navrhneme nejvýhodnější postup pro Vaši konkrétní situaci a vše následně samozřejmě zařídíme.

Dokumenty na úřady podáváme on-line, takže můžeme podávat i v noci a nebo o víkendu a v případě podání mezinárodních patentových přihlášek (PCT) přímo na WIPO, snížit správní poplatky.

FacebookLinkedinYouTube