Výsledky hledání: užitný vzor

Užitný vzor: Mlýnek částic

Číslo užitného vzoru: CZ 27896 číslo přihlášky užitného vzoru: PUV 2014-30535 datum podání: 31. 12. 2014 datum udělení užitného vzoru: 2. 3. 2015 přihlašovatel: Ústav geoniky AV ČR, v. v….

FacebookLinkedinYouTube