Výsledky hledání: patenty

Mají patenty reálné výhody?

Neomezují pouze veřejnost? Co z toho vlastně má běžný člověk ? Na první pohled by se mohlo snad zdát, že nic. Ale v podstatě veškeré vymoženosti moderního světa jsou…

Náklady na patenty

Náklady na získání patentu se skládají ze dvou částí: správních poplatků jejichž výše je vždy známá Správní poplatky se platí patentovým úřadům v dané zemi za prozkoumání vynálezu a případného…

Vynálezy – patenty

ČR zahraničí zastupování Příprava přihlášky vynálezu   komunikace s původci vynálezu seznámení se s projektem detailní pochopení problematiky vypracování popisu vynálezu s kvalitní ochranou výsledku klient je pro efektivnost…

Stížnosti na examinátory v USA

Vynálezci a firmy žádající o patenty v USA si začali hojně stěžovat. Noo, tak to nám ještě scházelo, špatná pověst US patentů. Práce examinátorů se začala prověřovat. Úřád nemá funkční…

Patent

…pořád o totéž, nechat konkurenci daleko za sebou a nemuset se pořád ohlížet, jestli už Vás dohání. To je oč tu běží. To právě patenty umí, monopolním postavením konkureci zcela…

Patent

…po udělení evropského patentu je třeba se starat o patenty v každé zemi zvlášť. Nejstarší mezinárodní smlouvou upravující patentové právo je Pařížská unijní úmluva – Paris Convention, která dala vzniknout…

Novost

…příslušné přihlášky patentu. Stav techniky zahrnuje mimo jiné patenty, přihlášky patentů a veškerou možnou nepatentovou literaturu. Legislativa popisuje jako stav techniky vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší…

European Patent Convention – EPC

…byla zřízena Evropská patentová organizace a jako její součást Evropský patentový úřad, který uděluje evropské patenty s jednotným účinkem ve všech členských státech EPC, kterých je v současnosti již 38…

Mezinárodní smlouvy

…První a velmi významnou mezinárodní smlouvou zavádějící jednotné principy do systému průmyslově právní ochrany byla Pařížská unijní úmluva, která za předmět ochrany průmyslového vlastnictví považuje patenty, užitné a průmyslové vzory,…

FacebookLinkedinYouTube