Výsledky hledání: patentu

Novost

…příslušné přihlášky patentu. Stav techniky zahrnuje mimo jiné patenty, přihlášky patentů a veškerou možnou nepatentovou literaturu. Legislativa popisuje jako stav techniky vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší…

V USA jsou nyní geny nepatentovatelné

…zrušil část patentu z roku 1996, který nárokoval DNA sekvenci genu BRCA (poškození BRCA predikuje zvýšené riziko onemocnění rakovinou prsu či vaječníků). Součástí rozsudku je rozsáhlé odůvodnění a výklad ohledně…

Novost

…příslušné přihlášky patentu. Stav techniky zahrnuje mimo jiné patenty, přihlášky patentů a veškerou možnou nepatentovou literaturu. Legislativa popisuje jako stav techniky vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší…

Rostlinné produkty jsou patentovatelné!

…a že legislativní politika není jeho úkolem. Tyto poznámky poskytují určitou jistotu pro žadatele a držitele patentu, že i kontroverzní vynálezy budou před EPO posuzovány na základě tohoto právního rámce….

Španělsko versus Jednotný patent

…musí majitelé evropských patentů vynakládat na jejich validaci v každé zemi a jejich udržování v platnosti. Například v 10. roce platnosti evropského patentu je nutné za prodloužení ochrany ve 20-ti…

Patent Cooperation Treaty – PCT

…čemuž přihlašovatel může odhadnout vývoj patentových řízení v jednotlivých zemích a na konkrétní řízení se připravit. Pařížská unijní úmluva PUU Smlouva o patentové spolupráci PCT Dohoda o evropském patentu EPC…

FacebookLinkedinYouTube