Výsledky hledání: patentu

Stížnosti na examinátory v USA

Vynálezci a firmy žádající o patenty v USA si začali hojně stěžovat. Noo, tak to nám ještě scházelo, špatná pověst US patentů. Práce examinátorů se začala prověřovat. Úřád nemá funkční…

European Patent Convention – EPC

…a dvě země jsou v systému rozšíření. Po udělení záleží jen na přihlašovateli, toho času již majiteli evropského patentu, ve kterých státech bude chtít mít evropský patent účinný. Po zveřejnění…

Patent

…za takové jednání mu hrozí nemalé sankce. Užití patentu lze s jeho majitelem vyjednat tzv. licencí. Patent lze udržovat po dobu až 20 let. Majitel se o dalším udržování patentu

Předpis č. 478/1992 Sb. – Zákon o užitných vzorech

…uplatnění práva přednosti se obdobně použije odstavec 2. § 10 (1) Požádal-li přihlašovatel již dříve v České republice o udělení patentu2) na stejné technické řešení, může při podání přihlášky požadovat…

Patent

…úmluva – European Patent Convention – EPC, která má v současné době 36 členských států, tedy více než Evropská unie, umožňuje udělení patentu získat na základě jediného řízení. Až teprve…

Podmínky patentovatelnosti

…vnitrostátních právních předpisů většiny zemí musí být vynález v přihlášce patentu objasněn dostatečně jasně a úplně, aby jej mohl realizovat odborník v konkrétním technickém oboru. Tato podmínka je bez vyjímek…

Patentový zástupce

Ing. Petra Gottwald Vystudovala Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická, obor potravinářská chemie a biotechnologie. Dále je absolventkou dvouletého specializačního studia na Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového…

Paris Convention

…práva přednosti se v podstatě zastaví čas, kdo nebyl rychlejší než Vy, už Vás nikdy nedožene. Pařížská unijní úmluva PUU Smlouva o patentové spolupráci PCT Dohoda o evropském patentu EPC…

FacebookLinkedinYouTube