Výsledky hledání: patentu

Odborná terminologie

patent stále ekonomicky přínosný či je již čas jej nechat nezaplacením poplatku zaniknout Maximální délka patentu je 20 let. Počítá se ovšem již od podání přihlášky, nikoli od udělení patentu….

Patent

přesto užívá, porušuje práva plynoucí z patentu a za takové jednání mu hrozí nemalé sankce. Patent lze udržovat po dobu až 20 let. Majitel se o dalším udržování patentu v…

Mezinárodní smlouvy

…v roce 2014 se snad již dočkáme nikoli zamýšleného komunitárního, ale jednotného evropského patentu bez účasti Itálie a Španělska. Pařížská unijní úmluva Smlouva o patentové spolupráci Dohoda o evropském patentu

Stížnosti na examinátory v USA

Vynálezci a firmy žádající o patenty v USA si začali hojně stěžovat. Noo, tak to nám ještě scházelo, špatná pověst US patentů. Práce examinátorů se začala prověřovat. Úřád nemá funkční…

FacebookLinkedinYouTube