Výsledky hledání: patentu

Náklady na patenty

…nás neúčtujeme popis na podání přihlášky, ale popis na udělení patentu – monopolu. Abychom mohli odhadnout co pro udělení patentu potřebujeme, vždy začínáme rešerší na stav techniky. My ani klient…

Odborná terminologie

…patent stále ekonomicky přínosný či je již čas jej nechat nezaplacením poplatku zaniknout Maximální délka patentu je 20 let. Počítá se ovšem již od podání přihlášky, nikoli od udělení patentu….

Patent

…přesto užívá, porušuje práva plynoucí z patentu a za takové jednání mu hrozí nemalé sankce. Patent lze udržovat po dobu až 20 let. Majitel se o dalším udržování patentu v…

Mezinárodní smlouvy

…v roce 2014 se snad již dočkáme nikoli zamýšleného komunitárního, ale jednotného evropského patentu bez účasti Itálie a Španělska. Pařížská unijní úmluva Smlouva o patentové spolupráci Dohoda o evropském patentu

FacebookLinkedinYouTube