Výsledky hledání: patentový úřad

Patentový úřad

úřad jmenuje Úřad průmyslového vlastnictví. V Evropě se jedná o Evropský patentový úřad Úřad, který zajišťuje řízení o mezinárodních patentových přihláškách je Světová organizace duševního vlastnictví – World Intellectual Property…

Visegrádský patentový institut, úspora za mezinárodní rešerše

…národních úřadů průmyslového vlastnictví států Visegrádské skupiny, vstoupí v platnost poté, co bude signatářskými státy ratifikována. Visegrádský patentový institut, bude plnit, po jmenování Shromážděním Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT),…

Patent

…majitelé. Patent uděluje národní patentový úřad určité země nebo regionální patentový úřad pro skupinu zemí. Je platný po omezené časové období, obecně 20 let od data podání patentové přihlášky za…

Mezinárodní smlouvy

…patentovou organizaci a Evropský patentový úřad, jako nové nadnárodní organizace, fungující jako správní orgány v oblasti průmyslových práv. Celý systém se dále vyvíjel a nyní regionální patenty udělují ještě Eurasijský…

Innovation TV

Innovation TV by the European Patent Office Evropský patentový úřad spustil nový projekt internetové televize, jejíž provoz byl zahájen u příležitosti dalšího ročníku European Inventor Award. V tuto chvíli je…

European Patent Convention – EPC

…byla zřízena Evropská patentová organizace a jako její součást Evropský patentový úřad, který uděluje evropské patenty s jednotným účinkem ve všech členských státech EPC, kterých je v současnosti již 38…

Patent

Patent je ochranný dokument přidělovaný státem prostřednictvím odborné autority, kterou je zpravidla patentový úřad. Patent se uděluje na vynález, který splňuje podmínky patentovatelnosti. Jedná se v podstatě o monopol k…

FacebookLinkedinYouTube