Výsledky hledání: patent-sky

Kontakt

…Veselá + 420 778 408 748 tvesela@patent-sky.com Koordinátor patentových řízení Lucie Markovičová + 420 778 408 748 lmarkovicova@patent-sky.com Project manager Mikuláš Gottwald + 420 777 303 403 mgottwald@patent-sky.com PATENT SKY®…

Kodex

…aby patentový zástupce Patent Sky mohl posoudit míru jejich relevance a případné využití. Klient se zavazuje hradit Patent Sky vystavené faktury včas, čímž se spolupodílí na úspěšném procesu patentového řízení….

Patent Cooperation Treaty – PCT

Smlouva o patentové spolupráci, jak říkáme v ČR Patent Cooperation treaty (PCT) je vnímána jako určitá královna v mezinárodních úmluvách na poli patentového práva. S přihlédnutím k výhodám tohoto systému…

Španělsko versus Jednotný patent

Španělsko opět nedokázalo zrušit Jednotný patent Už podruhé se Španělsko pokusilo překazit snahu 25 členských států Evropské unie vytvořit společně systém patentové ochrany, která by nestála tak závratné částky, které…

Odborná terminologie

Patentovatelnost Platnost patentu Prioritní právo Patentové nároky Technická řešení musí pro získání patentové ochrany splňovat zákonem stanovené podmínky. S potenciálem aby bylo něco možné patentovat, musí to být přínosné… patentovat nemůžeme něco, o…

Patent č. CZ307548 na Protipožární vodní roucho

Protipožární oblek zajistí evakuaci z hořícího prostoru bez poškození zdraví, unikátní záležitost. Nyní v mezinárodní fázi patentového řízení s celosvětovým obchodním dopadem. První monopol v ČR zajistila PATENT SKY s.r.o….

FacebookLinkedinYouTube