Výsledky hledání: patent sky

Patent

Svému majiteli poskytuje výhradní právo zabránit dalším osobám ve výrobě, využívání, nabízení k prodeji, prodeji nebo dovozu výrobku nebo postupu vycházejícího z patentovaného vynálezu bez předchozího svolení majitele patentu. Patent

Patent

po udělení evropského patentu je třeba se starat o patenty v každé zemi zvlášť. Nejstarší mezinárodní smlouvou upravující patentové právo je Pařížská unijní úmluva – Paris Convention, která dala vzniknout…

European Patent Convention – EPC

v ostatních zemích. Byly uzavřeny dohody o založení Mezinárodního patentového institutu, Štrasburské dohody o formálních požadavcích na patentové přihlášky, patentovém třídění a unifikaci pojmů patentového práva, smlouvy o Evropském hospodářském…

Patent

Patent je ochranný dokument přidělovaný státem prostřednictvím odborné autority, kterou je zpravidla patentový úřad. Patent se uděluje na vynález, který splňuje podmínky patentovatelnosti. Jedná se v podstatě o monopol k…

Kontakt

Veselá + 420 778 408 748 tvesela@patentsky.com Koordinátor patentových řízení Lucie Markovičová + 420 778 408 748 lmarkovicova@patentsky.com Project manager Mikuláš Gottwald + 420 777 303 403 mgottwald@patentsky.com PATENT SKY®…

FacebookLinkedinYouTube