Výsledky hledání: patent sky

Patent

…vyřadit ze hry! Patent je ochranný dokument přidělovaný státem prostřednictvím odborné autority, kterou je zpravidla patentový úřad. Patent se uděluje na vynález, který splňuje podmínky patentovatelnosti. Jedná se v podstatě…

Patent

…po udělení evropského patentu je třeba se starat o patenty v každé zemi zvlášť. Nejstarší mezinárodní smlouvou upravující patentové právo je Pařížská unijní úmluva – Paris Convention, která dala vzniknout…

European Patent Convention – EPC

…v ostatních zemích. Byly uzavřeny dohody o založení Mezinárodního patentového institutu, Štrasburské dohody o formálních požadavcích na patentové přihlášky, patentovém třídění a unifikaci pojmů patentového práva, smlouvy o Evropském hospodářském…

Patent

Patent je ochranný dokument přidělovaný státem prostřednictvím odborné autority, kterou je zpravidla patentový úřad. Patent se uděluje na vynález, který splňuje podmínky patentovatelnosti. Jedná se v podstatě o monopol k…

Kontakt

…Veselá + 420 778 408 748 tvesela@patentsky.com Koordinátor patentových řízení Lucie Markovičová + 420 778 408 748 lmarkovicova@patentsky.com Project manager Mikuláš Gottwald + 420 777 303 403 mgottwald@patentsky.com PATENT SKY®…

FacebookLinkedinYouTube