Výsledky hledání: jak patentovat

Odborná terminologie

Patentovatelnost Platnost patentu Prioritní právo Patentové nároky Technická řešení musí pro získání patentové ochrany splňovat zákonem stanovené podmínky. S potenciálem aby bylo něco možné patentovat, musí to být přínosné… patentovat nemůžeme něco, o…

Rostlinné produkty jsou patentovatelné!

…jsou nové, výsledkem vynálezecké činnosti a průmyslově využitelné, stejně jako jakýkoli jiný vynález. Rozšířený senát vysvětluje, že argumenty založené na etických, sociálních a ekonomických aspektech nespadají do jeho rozhodovací pravomoci,…

FacebookLinkedinYouTube