Patentový úřad

Patentový úřad je autorita zřízená státem, která uděluje průmyslová práva k řešením, designům a označením, tedy patenty a užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky.
V České republice se takový úřad jmenuje Úřad průmyslového vlastnictví.
upv-e1368693923882

V Evropě se jedná o Evropský patentový úřad

EPO

Úřad, který zajišťuje řízení o mezinárodních patentových přihláškách je Světová organizace duševního vlastnictví – World Intellectual Property Organization
logo wipo

Patentový úřad v USA je a známkový úřad spojených států – United States Patent and Trademark Office
uspto
Kanadský patentový úřad je nazývám Kanadský úřad duševního vlastnictví – Canadian Intellectual Property Office
kanadský patentový úřad

FacebookLinkedinYouTube