Patent

Patent je ochranný dokument přidělovaný státem prostřednictvím odborné autority, kterou je zpravidla patentový úřad. Patent se uděluje na vynález, který splňuje podmínky patentovatelnosti. Jedná se v podstatě o monopol k vynálezu na daném území, který zabraňuje ostatním užití vynálezu, tedy jeho výrobu, prodej a další nákládání, ačkoli byl zveřejněn. Jestliže někdo patent přesto užívá, porušuje práva plynoucí z patentu a za takové jednání mu hrozí nemalé sankce. Užití patentu lze s jeho majitelem vyjednat tzv. licencí. Patent lze udržovat po dobu až 20 let. Majitel se o dalším udržování patentu v platnosti zpravidla rozhoduje na základě finanční výhodnosti na daném trhu.

FacebookLinkedinYouTube