Odborná terminologie

Technická řešení musí pro získání patentové ochrany splňovat zákonem stanovené podmínky.

S potenciálem

aby bylo něco možné patentovat, musí to být přínosné…
patentovat nemůžeme něco, o čem sami nemáme dostatek informací. Především, k čemu by daná věc mohla sloužit.
př. nová chemická látka. Účinná látka pro léčbu zažívání nebo přísada do stavebních hmot? Zásadní informace.

Konkrétní

řešení musí být zcela konkrétní, reprodukovalné…
poskytující návod např. jak danou věc provést, jak zařízení sestavit, jak produkt vyrobit…
př. vařila jsem knedlík a vyšel mi nok. To je sice hezké, ale je třeba vědět, co přesně se musí udělat jinak, aby vyšel nok.

Nové

řešení musí být neznámé, nové…
není možné omezit patentem používání něčeho, co bylo dříve volně přístupné
př. vánočka. Pekaři ji běžně vyrábějí, existoval-li by patent, museli by mít licenci. Aby se tomu předešlo, patent nebude udělen.

Neodvoditelné

řešení musí být neodvoditelné, v podstatě objevené…
není možné omezit patentem používání něčeho, co je velmi obdobné s volně přístupným
př. vánočka s pekanovými ořechy. Ano, je to nové (vyhovuje předchozí podmínce), ale pro pekaře je zřejmé, že lze použít různé druhy ořechů s podobným výsledkem.


Patentem nelze omezit ostatní v léčbě lidí či zvířat, či jakékoli duševní konání: výpočty, hraní her, obchodování…
Právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého. Stejně tak právo na patent.

Platnost patentu je závislá na hrazení pravidelných poplatků, jejichž výše v letech postupně roste.

 
 

Majitel může každoročně zhodnotit, zda je patent stále ekonomicky přínosný či je již čas jej nechat nezaplacením poplatku zaniknout

Maximální délka patentu je 20 let. Počítá se ovšem již od podání přihlášky, nikoli od udělení patentu.

 
 

Podáním přihlášky dochází k založení práva přednosti a od zveřejnění přihlášky vynález požívá prozatimní ochrany.


Právo přednosti je zaručeno mezinárodními úmluvami týkajících se patentového práva a vzniká podáním ve kterékoli z členských zemí.

Ustavuje jeho majitele na první místo v podáních shodného vynálezu v jiných zemích a po dobu jeho trvání jej nesmí nikdo předběhnout.Prostředek, jak umožnit ochranu vynálezu prakticky po celém Světě, aniž by se musely v jeden okamžik podat přihlášky vynálezu ve všech zemích.


Podání v první zemi – právo přednosti po celém Světě na 12 měsíců. Podání mezinárodní přihlášky podle smlouvy o patentové spolupráci (PCT) – prodloužení práva přednosti o dalších 18 měsíců.


Základem kvalitního patentu je maximum průkazných faktů a minimalistické, avšak jednoznačné vyjádření patentové ochrany. Čím rozsáhlejší je patentový nárok, tím menší množinu výrobků pokrývá.

Jednoduché

Čím “jednodušší ” je patentový nárok, tím je těžší jej obejít. Hranice mezi jednoduchostí a nejasností je však velmi tenká. Patentové nároky se odvozují z popisu vynálezu.

Konkrétní

Nesmí obsahovat nic, co v popisu chybí. Naopak, co je v popisu a není v nárocích, nemůže být chráněno.

Zastřešující

Nároky jsou zastřešující prvek technické dokumentace vynálezu. Na jejich formulaci závisí, jak patent obstojí nájezdům konkurence, avšak ani sebelepší nárok nemůže zachránit nekvalitně popsaný vynález.

Kaskádové

Nároky se definují sestupně, tzn. od nejobecnějšího vyjádření ke konkrétním řešením a s provázanou závislostí. např.:
barevný / červený
nádoba / hrnek / hrnek s uchem / hrnek s uchem o objemu 250 ml

FacebookLinkedinYouTube