Patent

Svému majiteli poskytuje výhradní právo zabránit dalším osobám ve výrobě, využívání, nabízení k prodeji, prodeji nebo dovozu výrobku nebo postupu vycházejícího z patentovaného vynálezu bez předchozího svolení majitele patentu. Patent představuje mocný obchodní nástroj, díky němuž mohou společnosti získat exkluzivitu na nový výrobek nebo postup, vytvořit si silnou pozici na trhu a získat další příjmy poskytnutím licence.

V podstatě jde pořád o totéž, nechat konkurenci daleko za sebou a nemuset se pořád ohlížet, jestli už Vás dohání. To je oč tu běží. To právě patenty umí, monopolním postavením konkureci zcela vyřadit ze hry!

Patent je ochranný dokument přidělovaný státem prostřednictvím odborné autority, kterou je zpravidla patentový úřad. Patent se uděluje na vynález, který splňuje podmínky patentovatelnosti. Jedná se v podstatě o monopol k vynálezu na daném území, který zabraňuje ostatním užití vynálezu, tedy jeho výrobu, prodej a další nákládání, ačkoli byl zveřejněn. Svému majiteli poskytuje výhradní právo zabránit dalším osobám ve výrobě, využívání, nabízení k prodeji, prodeji nebo dovozu výrobku nebo postupu vycházejícího z patentovaného vynálezu bez předchozího svolení majitele patentu. Patent představuje mocný obchodní nástroj, díky němuž mohou společnosti získat exkluzivitu na nový výrobek nebo postup, vytvořit si silnou pozici na trhu. Užití patentu lze s jeho majitelem vyjednat tzv. licencí, čímž majitel získá další příjmy.

Jestliže někdo patent přesto užívá, porušuje práva plynoucí z patentu a za takové jednání mu hrozí nemalé sankce. Patent lze udržovat po dobu až 20 let. Majitel se o dalším udržování patentu v platnosti zpravidla rozhoduje na základě finanční výhodnosti na daném trhu.

Složitý výrobek (např. fotoaparát, mobilní telefon nebo automobil) může zahrnovat celou řadu vynálezů chráněných několika patenty, které mohou vlastnit různí majitelé. Patent uděluje národní patentový úřad určité země nebo regionální patentový úřad pro skupinu zemí. Je platný po omezené časové období, obecně 20 let od data podání patentové přihlášky za předpokladu, že jsou včas hrazeny požadované udržovací poplatky. Patent představuje teritoriální právo, které je omezené zeměpisnou hranicí příslušné země nebo regionu.

FacebookLinkedinYouTube