Patent Cooperation Treaty – PCT

Smlouva o patentové spolupráci, jak říkáme v ČR Patent Cooperation treaty (PCT) je vnímána jako určitá královna v mezinárodních úmluvách na poli patentového práva. S přihlédnutím k výhodám tohoto systému bych řekla, že toto postavení je oprávněné. Systém spojuje 148 vyspělých zemí Světa pod jediný dokument, který představuje mezinárodní patentová přihláška, mající takovou sílu, že nahrazuje jednotlivá podání ve všech 148 státech a umožňuje skutečné podání odložit o jeden a půl roku. V podstatě prodlužuje právo přednosti dané Pařížskou unijní úmluvou na 30 měsíců.

V tomto mezidobí “zastaveného času” přihlašovatel obdrží podklady pro kvalitní posouzení, zda o nadnárodní patentovou ochranu usilovat, jelikož orgán pro mezinárodní rešerši vypracuje mezinárodní rešeršní zprávu obsahující stanovisko patentovatelnosti daného řešení, které je začleněno do celosvětového stavu techniky. Součástí rešerše je přehledné hodnocení podmínek patentovatelnosti definovaných patentových nároků, díky čemuž přihlašovatel může odhadnout vývoj patentových řízení v jednotlivých zemích a na konkrétní řízení se připravit.

Pařížská unijní úmluva PUU

Smlouva o patentové spolupráci PCT

Dohoda o evropském patentu EPC

FacebookLinkedinYouTube