Paris Convention

Harmonizace patentové ochrany ve světě začala podpisem Pařížské unijní úmluvy (PUÚ) v roce 1883. Země, které tuto smlouvu podepsaly, tvoří Unii na ochranu průmyslového vlastnictví. V současné době platí její Stockholmské znění z roku 1967 a má 175 signatářů. Česká Republika k této úmluvě přistoupila k 1. 1. 1993. Úmluva sjednocuje délku patentové ochrany na 20 let a zaručuje vymahatelnost práv. Největším milníkem v historii patentového práva bylo prolomení principu teritoriality patentů, protože byla zavedena tzv. unijní priorita.

Přihlašovatel po podání přihlášky k průmyslové ochraně ve kterékoli z unijních zemí získává přednostní právo podat během unijní priority tutéž přihlášku v ostatních zemích. Je to takový časově omezený červený koberec pro VIP vstup jedné osoby. Unijní priorita činí pro patenty a užitné vzory 12 měsíců a pro průmyslové vzory a ochranné známky 6 měsíců. Založením práva přednosti se v podstatě zastaví čas, kdo nebyl rychlejší než Vy, už Vás nikdy nedožene.

Pařížská unijní úmluva PUU

Smlouva o patentové spolupráci PCT

Dohoda o evropském patentu EPC

FacebookLinkedinYouTube