V USA jsou nyní geny nepatentovatelné

USPTO vydal memorandum:

Izolovaná DNA není dle 35 U.S.C. §101 způsobilá k patentové ochraně – je produktem přírody. Avšak izolování genu z genetického materiálu není předmětem vynálezu

Syntetická DNA je dle 35 U.S.C. §101 způsobilá k patentové ochraně. Za „syntetickou“ DNA je považována DNA se změněnou sekvencí nukleotidů (např. cDNA).

Nejvyšší soud stanovil, že izolovaná DNA je produktem přírody a není tedy způsobilá k patentové ochraně. Dále je zdůrazněno, že samotná izolace DNA ze svého přirozeného prostředí není předmětem vynálezu.

Co to vyvolalo?

Nejvyšší soud USA dne 13. června 2013 zrušil část patentu z roku 1996, který nárokoval DNA sekvenci genu BRCA (poškození BRCA predikuje zvýšené riziko onemocnění rakovinou prsu či vaječníků).
Součástí rozsudku je rozsáhlé odůvodnění a výklad ohledně podmínek na vlastnosti DNA, která je způsobilá k patentové ochraně.

Domnívám se, že zrovna tuto skutečnost není nutné nijak zvlášť zdůrazňovat, jelikož tyto dovednosti mají již vysokoškolští studenti. Dalším podstatným rysem rozhodnutí je, že tzv. syntetická DNA k patentové ochraně způsobilá je. Nejvyšší soud si pod pojmem syntetická DNA představuje poněkud něco jiného než genetik, biochemik resp. odborník obecně.
FacebookLinkedinYouTube