Španělsko versus Jednotný patent

Španělsko opět nedokázalo zrušit Jednotný patent

Už podruhé se Španělsko pokusilo překazit snahu 25 členských států Evropské unie vytvořit společně systém patentové ochrany, která by nestála tak závratné částky, které musí majitelé evropských patentů vynakládat na jejich validaci v každé zemi a jejich udržování v platnosti. Například v 10. roce platnosti evropského patentu je nutné za prodloužení ochrany ve 20-ti státech o jeden rok nutno zaplatit cca 200 000 Kč.

listiny

Především jazykové řešení patentové ochrany není jednoduché, proto k němu také i přes značné snahy nedošlo ani za 20 let.

Soudní dvůr EU se sídlem v Luxemburgu dnes zamítl obě odvolaní Španělska proti zavedení jednotného evropského patentu, který bude přístupný pouze ve třech úředních jazycích EU – angličtině, francouzštine a nemčině. Madrid se obrátil na soud se stížností, že tento patentový systém poškodí zájmy španělských firem.

Soudní dvůr EU však argumenty Madridu odmítl. Zjednodušený a jednotný režim překladů, proti kterému se ohradilo Španělsko, zabezpečuje jednoduší, lacinější přístup k patentům a zároveň zajišťuje jednotné udržování patentovaných vynálezů v Evropě, což je podstatné především pro malé as třední podniky.

Pokud jde o příslušná ujednání o překladu, Španělsko tvrdí, (mimo jiné) že dochází porušení zásady zákazu diskriminace na základě jazyka, neboť – podle jeho názoru – nařízení stanoví, s ohledem na EPUE, jazykového uspořádání, které je škodlivé pro osoby, jejichž jazyk není jedním z úředních jazyků Evropského patentového úřadu. Španělsko tvrdí, že jakákoli výjimka ze zásady, že úřední jazyky Evropské unie mají rovné postavení, by mělo být odůvodněno kritérii, která jsou jiná než čistě ekonomická.

FacebookLinkedinYouTube