Rostlinné produkty jsou patentovatelné!

Dostáváme se k poměrně významnému milníku patentového práva. Lze patentovat rostlinné produkty! Rozhodl o tom rozšířený senát Evrospkého patentového úřadu v rámci případu G 2/13 (Broccoli II) and G 2/12 (Tomatoes II) dne 25. března 2015.

bazalka

Rozšířený senát objasnil dopad článku 53 (b) Evropské patentové úmluvy, který stanoví, že patent nesmí být v zásadě vydán na biologické procesy pro výrobu rostlin. Rozšířený senát vysvětlil, že toto vyloučení by nemělo být chápáno tak široce, aby se také vyloučili rostliny získané těmito postupy. Takové rostliny mohou být patentovány, samozřejmě za předpokladu, že jsou nové, výsledkem vynálezecké činnosti a průmyslově využitelné, stejně jako jakýkoli jiný vynález.

Rozšířený senát vysvětluje, že argumenty založené na etických, sociálních a ekonomických aspektech nespadají do jeho rozhodovací pravomoci, a že legislativní politika není jeho úkolem. Tyto poznámky poskytují určitou jistotu pro žadatele a držitele patentu, že i kontroverzní vynálezy budou před EPO posuzovány na základě tohoto právního rámce.

Pozoruhodné je, že v obou případech, rozšířený senát již dříve odmítl způsobové nároky jak u patentové přihlášky brokolice, tak  patentové přihlášky rajčata s ohledem na vyloučení v podstatě biologických procesů článku 53 (b) EPC (rozhodnutí G 1/08 a G 2/07 z roku 2010). Každý držitel tedy může omezit svůj patent na odpovídající produktové nároky, které byly nyní shledány jako nezávadný. To potvrzuje, že přesné znění nároků mohou být často před EPO rozhodující . Vzhledem k velmi přísným požadavkům na přidanou hodnotu nového řešení, se zdá důležité zajistit, aby definice předmětu ochrany odpovídali dnes již schválenému jazyku již podávaných přihláškách.

Přeloženo z V.O.

Vyjádření rozšířeného senátu:

1. Vyloučení základních biologických postupů pro produkci rostlin dle článku 53 (b) EPC nemá negativní efekt na uznatelnost produktových nároků, které nárokují přímé produkty rostlin nebo rostlinných materiálů stejně jako částí rostlin.
2. Skutečnost, že znaky postupu nároku product-by-proces jsou směřované k rostlinám nebo rostlinným materiálům jiným než rostlinným odrůdám, definují základní bilogické postupy pro produkci rostlin, nečiní patentové nároky neuznatelné.
FacebookLinkedinYouTube