Patentům pro rok 2014 opět vládly IT technologie

WIPO statistics patents companies

Nejvíce tzv. PCT patentových přihlášek podala v loňském roce firma Huawei Technologies s celkovým počtem 3 442. Druhému Qualcommu odskočila o více než tísíc vynálezů. Vypadá to, že Čína mění přístup a stává se originálním výrobcem? Těžko by usilovala o patenty na zkopírované produkty. Celkem se v roce 2014 podalo 214 500 patentových přihlášek. WIPO statistics fields A to se mě pořád někdo ptá, co se pořád vynalézá, vždyť už všechno máme. Noo, to co známe, tak to máme.

Ale kolik toho ještě neznáme a už to třeba leží v nových patentových přihláškách? Množství patentů každým rokem roste. Rok 2014 byl zase o 4,5 % silnější než rok předchozí. Patentářskou velmocí jsou stále Spojené státy v závěsu s Japonskem. Čeští přihlašovatelé se na celkovém množství mezinárodních přihlášek podíleli téměř 1 %, podali jsme přesně 189 mezinárodních patentových přihlášek. Co je zajímavé pozorovat, jak velké množství českých přihlašovatelů pro podávání PCT přihlášek využívá pomoci ÚPV jako příjímacího úřadu. Loni se takto podalo 162 PCT přihlášek, tzn., že pouze 27 přihlášek šlo přímější cestou. Tak kteří jedinci kromě nás podává PCT přihlášky on-line přímo na WIPO? On-line systém WIPO je uživatelsky velmi přívětivý a všechny informace o stavu řízení a vydaných dokumentech máte stále k dispozici.

WIPO statistics states

Zdroj: WIPO Statistics Database

FacebookLinkedinYouTube