Patent č. CZ307548 na Protipožární vodní roucho

Protipožární oblek zajistí evakuaci z hořícího prostoru bez poškození zdraví, unikátní záležitost. Nyní v mezinárodní fázi patentového řízení s celosvětovým obchodním dopadem. První monopol v ČR zajistila PATENT SKY s.r.o. během 9 měsíců. Jsme hrdí.

Před zažehnutím testu
Uprostřed testu, figurína v plamenech
Na konci testu, vypařuje se speciální kapalina

Udělený patent: CZ 304875
Přihláška vynálezu: PV 2017-817
Datum podání: 19. 12. 2017
Datum udělení patentu: 10. 10. 2018
Přihlašovatel: Adam Lučaník

Anotace:

Protipožární oblek zajistí evakuaci z hořícího prostoru bez poškození zdraví. Speciální tkanina je napuštěna speciální kapalinou, která se při kontaktu s přímým ohněm vypařuje a ochlazuje. Nepřesáhne 70C.

Name:

Protipožární vodní roucho, A Firefighting Water Garment

Patentová rodina:

mezinárodní patentová přihláška PCT: PCT/IB2018/060234

 

FacebookLinkedinYouTube