Užitný vzor: Acidofilní jogurt ze směsi kravského a ovčího mléka

číslo užitného vzoru: CZ 27540
číslo přihlášky užitného vzoru: PUV 2014-29769
datum podání: 20. 06. 2014
datum zapsání užitného vzoru: 27. 11. 2014
přihlašovatel: Yoggies s.r.o.

Anotace:

Acidofilní jogurt, který je vyráběn ze směsi kravského a ovčího mléka, obsahuje živé bakterie mléčného kvašení, prospěšné pro zažívací trakt psa či kočky se sníženým množstvím laktózy. Produkt je vyráběn pomocí nově vytvořené bakteriální směsi z bakterií používaných pro výrobu jogurtů a bakterií používaných pro výrobu acidofilního mléka. Vyrobený produkt má minimální trvanlivost 42 dnů při skladovací teplotě 4 °C kdy obsah živých bakterií činí 8,2×107 CFU/g a množství laktózy činí pouze 1,3 %.

thumbnail of uzitny-vzor-acidofilni-jogurt-ze-smesi-kravskeho-a-ovciho-mleka

Užitný vzor

Patent: Acidofilní jogurt ze směsi kravského a ovčího mléka

Udělený patent: …
Přihláška vynálezu: PV 2014-424
Datum podání: 19.06.2014
Datum udělení patentu: …
Přihlašovatel: Yoggies, s. r. o.

Anotace:

Acidofilní jogurt, který je vyráběn ze směsi kravského a ovčího mléka, obsahuje živé bakterie mléčného kvašení, prospěšné pro zažívací trakt psa či kočky se sníženým množstvím laktózy. Produkt je vyráběn pomocí nově vytvořené bakteriální směsi z bakterií používaných pro výrobu jogurtů a bakterií používaných pro výrobu acidofilního mléka. Vyrobený produkt má minimální trvanlivost 42 dnů při skladovací teplotě 4 °C kdy obsah živých bakterií činí 8,2×107 CFU/g a množství laktózy činí pouze 1,3 %.

Patentová rodina:

Mezinárodní patentová rešerše PCT: Acidophilic yoghurt
přihláška rešerše: PCT/IB2015/054617
datum podání PCT: 19. 6. 2015
datum zveřejnění rešerše: 8. 10. 2015

Dle mezinárodní rešeršní zprávy, která zkoumá novost, výsledek vynálezecké činnosti a využitelnost podle pravidla 43bis.1(a)(i), byla tato rešerše ohodnocena s výborným výsledkem.

Patent: Způsob modifikace povrchu pro prekoncentraci fosforylovaných peptidů pro desorpčně-ionizační techniky hmotnostní spektrometrie

Udělený patent: CZ 303056
Přihláška vynálezu: PV 2010-929
Datum podání: 14. 12. 2010
Datum udělení patentu: 1. 2. 2012
Přihlašovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Anotace patentu:

Metoda je založena na elektrosprejování roztoku organokovových sloučenin prvků skupiny 4B, a to zirkonia, hafnia a titanu. Vzniklý nabitý elektrosprej je vysušen v reálném čase průchodem vyhřívaným prostorem a dopadá na povrch, na který se pevně naváže ve formě oxidu. Takto modifikovaný povrch potom může být použit pro prekoncentraci fosfopeptidů z peptidových směsí s následnou analýzou desorpčně-ionizační hmotnostní spektrometrií.

Name:

The Method of Surface Modification for the Purpose of Enrichment of Phosphorylated Peptides for Analysis by Desorption/Ionization Mass Spectrometry Techniques

Patentová rodina:

americký patent: …
americká přihláška vynálezu: US 13/993,912
datum podání: 13. 6. 2013
datum udělení patentu: …

evropský patent: …
evropská přihláška vynálezu: EP 11849565.4
datum podání: 4. 8. 2015
datum udělení patentu: …

Patent: Způsob generování tlakových pulzací a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Udělený patent: CZ 299412,
Přihláška vynálezu: PV 2005-168
Datum podání: 15. 3. 2005,
Datum udělení patentu: 5. 6. 2008
Přihlašovatel: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i.

Anotace:

Způsob generování pulzací kapalinového paprsku spočívající v tom, že na tlakovou kapalinu v akustické komoře se přímo nebo nepřímo působí akustickými pulzacemi generovanými akustickým budičem.

Name:

A method of Generation of Pressure Pulsations and Apparatus for Implementation of This Method

Patentová rodina:

americký patent: US 7,934,666
americká přihláška vynálezu: US 11/908,528
datum podání: 4. 3. 2010,
datum udělení patentu: 3. 3. 2011

kanadský patent: CA2601050 (C)
kanadská přihláška vynálezu: CA 2 601 050
datum podání: 13. 3. 2006,
datum udělení patentu: 15. 10. 2013

australský patent: AU2006224192 (B2)
australská přihláška vynálezu: AUS 2006224192
datum podání: 15. 3. 2005
datum udělení patentu: 13. 9. 2012

evropský patent: EP 1 863 601
evropská přihláška vynálezu: EP 06727661.8
datum podání: 13. 3. 2006
datum udělení patentu: 15. 1. 2011

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-cz

Patentový spis

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-ep

European Patent Specification

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-us

Unites States Patent

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-ca

Canadian Patent

thumbnail of zpusob-generovani-tlakovych-pulzaci-aus

Australian Patent

Patent: Liposomální gelový ftalocyaninový přípravek pro fotodynamickou terapii nádorových onemocnění a způsob jeho přípravy

Udělený patent: CZ 298978
Přihláška vynálezu: PV 2006-743
Datum podání: 28. 11. 2006
Datum udělení patentu: 14. 2. 2008
Přihlašovatel: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Anotace:

Liposomální gelový ftalocyaninový přípravek pro fotodynamickou terapii nádorových a jiných onemocnění je tvořen soustavou lecitinových liposomů s inkorporovanou hydrofobní účinnou látkou. Výsledný gel obsahující liposomy se zabudovanou účinnou látkou je při terapii aplikován na povrchové nádory v dermatologii či na další nádory dostupné světlu či světlovodům.

Name:

Liposomal Gel Phthalocyanine Preparation for Photodynamic Therapy of Tumors and its Manufacturing

Patentová rodina:

kanadský patent: CA2665762 (C)
kanadská přihláška vynálezu: CA2665762 (A1)
datum podání: 27. 11. 2007
datum udělení patentu: 5. 2. 2013

thumbnail of liposomalni-gelovy-ftalocyaninovy-pripravek-pro-fotodynamickou-terapii-nadorovych-onemocneni-a-zpusob-jeho-pripravy

Patentový spis

thumbnail of liposomal-gel-phthalocyanine-preparation-for-photodynamic-therapy-of-tumors-and-its-manufacturing

Canadian Patent

FacebookLinkedinYouTube