Uvedené příklady nijak neomezují rozsah ochrany

Tento výrok v popisech vynálezů občas výdám. Naposledy minulý týden u přihlášky vynálezu, která byla podána v ČR a v PATENT SKY jsme ji rozšiřovali a podávali evropskou patentovou přihlášku. Většinou tedy u přihlašovatelů, kteří ještě nezažili boj o skutečný rozsah vynálezu a domnívají se, že tento výrok snad rozsah ochrany, který chtějí, nějak zachrání oproti tomu, co skutečně svým popisem chrání. Ne, není tomu tak! 

Tyto, ani další obdobné prohlášení, co se kvality a šíře ochrany týče, nijak nepřispívají. Jediné co má skutečně smysl, je doložení experimentálních dat o maximálním možném rozsahu. Jestliže budete definovat syntézu, která probíhá při teplotě od 25 do 500°C, měli byste poskytnout výsledky analýzy připraveného produktu při obou extrémních teplotách a nejlépe ještě jednu mezi nimi. Uvedete-li však jej jeden příklad např. při teplotě syntézy 480°C, bude Vám s největší pravděpodobností rozsah ochrany pro teploty 25 až 500°C zamítnut a budete se muset značně omezit. A výrok: “…uvedené příklady nijak neomezují rozsah ochrany” rozhodně nenahrazuje argumenty, že syntéza funguje i při pokojové teplotě.

Kdyby tomu tak bylo, tak by nás patentových zástupců nebylo potřeba a v patentové ochraně už by se nevyznal vůbec nikdo.

Užitný vzor: Nástroj pro řezání vysokorychlostním abrazivním kapalinovým paprskem

Nástroj pro řezání vysokorychlostním abrazivním kapalinovým paprskem.
číslo užitného vzoru: CZ 27908
číslo přihlášky užitného vzoru: PUV 2014-30215
datum podání: 5. 11. 2014
datum zápisu užitného vzoru: 10. 03. 2015
přihlašovatel: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Anotace:

Nástroj pro úpravu povrchů a dělení materiálů s hydrodynamickou tryskou generuje abrazivní paprsek, který dokáže velmi efektivně odstraňovat povrchy materiálu nebo dané tělesa materiálů dělit/řezat.

thumbnail of uzitny-vzor-nastroj-pro-rezani-vysokorychlostnim-abrazivnim-kapalinovym-paprskem

Užitný vzor

Užitný vzor: Mlýnek částic

Číslo užitného vzoru: CZ 27896
číslo přihlášky užitného vzoru: PUV 2014-30535
datum podání: 31. 12. 2014
datum udělení užitného vzoru: 2. 3. 2015
přihlašovatel: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Anotace:

Zařízení umožňuje rozpad pevných částic materiálu dané velikosti na částice menší velikosti. Mlýnek částic využívá vysokorychlostní paprsek kapaliny, který částice urychluje a nese na stěny pevné překážky, kde dochází k rozpadu částic na menší vlivem působení mechanických a hydrodynamických sil.

thumbnail of uzitny-vzor-mlynek-castic

Užitný vzor

Visegrádský patentový institut, úspora za mezinárodní rešerše

Úřad průmyslového vlastnictví informoval:

Dne 26. 2. 2015 byla v Bratislavě podepsána představiteli České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky Dohoda o Visegrádském patentovém institutu. Dohoda, významný výsledek spolupráce národních úřadů průmyslového vlastnictví států Visegrádské skupiny, vstoupí v platnost poté, co bude signatářskými státy ratifikována. Visegrádský patentový institut, bude plnit, po jmenování Shromážděním Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT), funkci orgánu pro mezinárodní rešerši (International Searching Authority, ISA) a mezinárodní předběžný průzkum (International Preliminary Examining Authority, IPEA) podle článku 16 a článku 32 Smlouvy o patentové spolupráci.

epravo.cz zveřejnilo podrobnější zprávu

Tisková konference WIPO

Tisková konference o stavu podávání mezinárodních patentových přihlášek. Hádejme, která země nyní naprosto bezkonkurenčně vede?

Novost

Vynález se pokládá za nový, není-li součástí stavu techniky.

Obecně řečeno, stav techniky odkazuje na veškeré relevantní technické znalosti, které jsou veřejnosti kdekoli ve světě k dispozici před datem podání příslušné přihlášky patentu. Stav techniky zahrnuje mimo jiné patenty, přihlášky patentů a veškerou možnou nepatentovou literaturu.

Legislativa popisuje jako stav techniky vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, užíváním nebo jiným způsobem.

Při hodnocení novosti jsou tedy klíčovými pojmy:
právo přednosti (priorita),
stav techniky.

EPO získal ISO certifikát pro řízení o udělování patentů

ISO EPO Evropský patentový úřad obdržel certifikát ISO 9001 pro celý proces o udělení patentu, který zahrnuje: rešerši, průzkum, připomínky, omezení a zrušení. EPO je první z velkých patentových úřadů, který dosáhl tohoto mezinárodně uznávaného standardu pro systém řízení kvality.

Kvalita je jádrem všeho, co děláme. EPO se těší pověsti udělování patentů nejvyšší kvality po celém světě. Kvalitní, spolu s účinností, je základem, na kterém jsem si postavil můj strategii, která zajistí dlouhodobou prosperitu a atraktivnost EPO. Tato certifikace není znamenat konec našeho úsilí o kvalitu. Naopak, je to jen milník a jsme potěšeni, že jsme jej dosáhli. Nicméně, to potvrzuje, že jsme se zavázali k cestě neustálého zlepšování, říká president Benoît Battistelli.

Musím uznat, že EPO má proces patentového řízení opravdu zvládnutý. Na měsíc přesně chodí official action každého nového případu.

V USA jsou nyní geny nepatentovatelné

USPTO vydal memorandum:

Izolovaná DNA není dle 35 U.S.C. §101 způsobilá k patentové ochraně – je produktem přírody. Avšak izolování genu z genetického materiálu není předmětem vynálezu

Syntetická DNA je dle 35 U.S.C. §101 způsobilá k patentové ochraně. Za „syntetickou“ DNA je považována DNA se změněnou sekvencí nukleotidů (např. cDNA).

Nejvyšší soud stanovil, že izolovaná DNA je produktem přírody a není tedy způsobilá k patentové ochraně. Dále je zdůrazněno, že samotná izolace DNA ze svého přirozeného prostředí není předmětem vynálezu.

Co to vyvolalo?

Nejvyšší soud USA dne 13. června 2013 zrušil část patentu z roku 1996, který nárokoval DNA sekvenci genu BRCA (poškození BRCA predikuje zvýšené riziko onemocnění rakovinou prsu či vaječníků).
Součástí rozsudku je rozsáhlé odůvodnění a výklad ohledně podmínek na vlastnosti DNA, která je způsobilá k patentové ochraně.

Domnívám se, že zrovna tuto skutečnost není nutné nijak zvlášť zdůrazňovat, jelikož tyto dovednosti mají již vysokoškolští studenti. Dalším podstatným rysem rozhodnutí je, že tzv. syntetická DNA k patentové ochraně způsobilá je. Nejvyšší soud si pod pojmem syntetická DNA představuje poněkud něco jiného než genetik, biochemik resp. odborník obecně.

Innovation TV

Innovation TV by the European Patent Office

Evropský patentový úřad spustil nový projekt internetové televize, jejíž provoz byl zahájen u příležitosti dalšího ročníku European Inventor Award. V tuto chvíli je k dispozici první upoutávkové video.

Čekala jsem ten vývoj s Innovation TV trochu rychlejší, take uvidíme. Rozjíždět takovýto nový projekt není nikdy jednoduché. Držím palce!

Patent: Derivát syntetického kanabinoidu, způsob jeho přípravy a použití

udělený patent: …
přihláška vynálezu: PV 2014-985
datum podání: 31. 12. 2014
datum udělení patentu: …
přihlašovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Anotace:

Vynález se týká nově připravených derivátů syntetických kanabinoidů, součástí jejichž struktury je krátký spojovací můstek nesoucí karboxylovou funkční skupinu a chemických postupů vedoucích k přípravě takovýchto sloučenin. Tyto deriváty syntetických kanabinoidů lze s výhodou využít pro konjugaci s fluorescentní značkou, která by následně umožnila vizualizaci interakcí takto značených ligandů s kanabinoidními receptory, či pro přípravu imunogenů konjugací s nosným proteinem.

FacebookLinkedinYouTube