39 světových patentů udělených, dalších 41 patentů na spadnutí, Recyklace abraziva řezného vodního paprsku – hydroabrazivní dělení materiálů

 

Jinde se granát používá k výrobě šperků, zde se s ním řeže. Granát je nerost struktury nesosilikátů, kam patří např. zirkon, topaz, olivín. Krystalická struktura je hexaoktaedrická stejně jako diamantu. Je to tedy značně drahá surovina a je nejdražší položkou provozu CNC řezných strojů. Patenty, které jsme pro PTV, spol. s r. o. vytvořili, chrání dvě zařízení, které jej po použití v řezném paprsku dokáží recyklovat. Ušetří se tak až 70 % nákladů, což u průměrného odběratele činí 1.260.000 Kč ročně na řezný materiál, a to už je znát. Což se v dešní době omezující se jeho těžby a problémové skládkování nabízí. Dokonalé načasování vstupu na trh!
Patenty chráněno ve 39 zemích Světa.

První monopol v ČR zajistila PATENT SKY s.r.o. během 12 měsíců.Tehdy jsme podávali přihlášku na Silvestra, pamatuji si, že to bylo někdy mezi přípravou chlebíčků a půlnočním ohňostrojem. Rozkaz zněl jasně, podáno musí být do konce roku. Ještě mi zůstaly dvě hodiny rezervy. Vím, že se rodina tenkrát docela bavila.

Šperk s granátem
Abrazivo granát 80 MESH
Recyklační jednotka použitého abraziva

Udělený patent: CZ 306651
Přihláška vynálezu: PV 2015-437
Datum podání: 25.06.2015
Datum udělení patentu: 08. 03. 2017
Přihlašovatel: PTV, spol. s r. o.

Udělený patent: CZ 306505
Přihláška vynálezu: PV 2015-961
Datum podání: 31.12.2015
Datum udělení patentu: 04. 01. 2017
Přihlašovatel: PTV, spol. s r. o.

Anotace:

Recyklační jednotka je kontinuálně řízený proces recyklace a sušení vytříděného abraziva, kdy dochází k regulaci dávkování abraziva na základě teploty v sušicí peci/ komoře. Řídicí systém kontinuálně vyhodnocuje aktuální teplotu a na základě tohoto údaje rozhoduje rychlosti dávkování abraziva.

Name:

Sušící komora, sušící jednotka, sušička recyklátu a způsob sušení mokrého abraziva, Drying chamber, drying unit, drier of recycled abrasive and method for drying wet recycled abrasive

Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu a zařízení k provádění tohoto způsobu, A method of recycling the abrasive from cutting with a high pressure water jet of the cutting sludge and a device for performing this method

Patentová rodina:

Evropa:

Evropský patent: EP 3109002
Přihláška vynálezu: EP 16176284.4
Datum podání: 24.6.2016
Datum udělení patentu: 04. 03. 2018
Přihlašovatel: PTV, spol. s r. o.
Validace: 30 zemí Evropy, každoroční udržování v platnosti

Evropský patent: EP očekáváme
Přihláška vynálezu: EP 16203479.7
Datum podání: 12.12.2016
Datum udělení patentu: očekáváme
Přihlašovatel: PTV, spol. s r. o.
Validace: naplánovaná obdobně – 30 zemí Evropy, každoroční udržování v platnosti

USA:

USA patent: US očekáváme, vydána notice of allowance
Přihláška vynálezu: US 15189015
Datum podání: 22.6.2016
Datum udělení patentu: 15.5. 2019
Přihlašovatel: PTV, spol. s r. o.

USA patent: US očekáváme
Přihláška vynálezu: US 15381111
Datum podání: 16.12.2016
Datum udělení patentu: očekáváme
Přihlašovatel: PTV, spol. s r. o.

Euroasie

Euroasijský patent: EA 029949
Přihláška vynálezu: EA 201600413
Datum podání: 23.6.2016
Datum udělení patentu: 15.5. 2018
Přihlašovatel: PTV, spol. s r. o.
Validováno: Ruská federace, Ázerbajdžán, Arménská republika, Belorusko, Gruzínská republika, Kazašská republika, Kyrgyzská republika, Tadžikistán, každoroční udržování v platnosti

Euroasijský patent: EA očekáváme
Přihláška vynálezu: EA 201692499
Datum podání: 28.12.2016
Datum udělení patentu: očekáváme
Přihlašovatel: PTV, spol. s r. o.
Validováno: Naplánováno obdobně – Ruská federace, Ázerbajdžán, Arménská republika, Belorusko, Gruzínská republika, Kazašská republika, Kyrgyzská republika, Tadžikistán, každoroční udržování v platnosti

 

Patent č. CZ307548 na Protipožární vodní roucho

Protipožární oblek zajistí evakuaci z hořícího prostoru bez poškození zdraví, unikátní záležitost. Nyní v mezinárodní fázi patentového řízení s celosvětovým obchodním dopadem. První monopol v ČR zajistila PATENT SKY s.r.o. během 9 měsíců. Jsme hrdí.

Před zažehnutím testu
Uprostřed testu, figurína v plamenech
Na konci testu, vypařuje se speciální kapalina

Udělený patent: CZ 304875
Přihláška vynálezu: PV 2017-817
Datum podání: 19. 12. 2017
Datum udělení patentu: 10. 10. 2018
Přihlašovatel: Adam Lučaník

Anotace:

Protipožární oblek zajistí evakuaci z hořícího prostoru bez poškození zdraví. Speciální tkanina je napuštěna speciální kapalinou, která se při kontaktu s přímým ohněm vypařuje a ochlazuje. Nepřesáhne 70C.

Name:

Protipožární vodní roucho, A Firefighting Water Garment

Patentová rodina:

mezinárodní patentová přihláška PCT: PCT/IB2018/060234

 

Patent: Způsob navrhování technologie hydroabrazivního dělení materiálů

Udělený patent: CZ 305514
Přihláška vynálezu: PV 2010-571
Datum podání: 23. 07. 2010
Datum udělení patentu: 30. 9. 2015
Přihlašovatel: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i.

Anotace:

Způsob navrhování technologie hydroabrazivního dělení materiálů je založen na určení konstanty hydroabrazivní dělitelnosti materiálů Kawj.

Name:

A Method for the Design of a Technology for the Abrasive Waterjet Cuttling of Materials

Patentová rodina:

americký patent: US 9073175 (B2)
americká přihláška vynálezu: US 13/177,439
datum podání: 6. 7. 2011
datum udělení patentu: 7. 7. 2015

thumbnail of zpusob-modifikace-povrchu-pro-prekoncentraci-fosforylovanych-peptidu-pro-desorpcne-ionizacni-techniky-hmotnostni-spektrometrie

Patentový spis – přihláška

thumbnail of a-method-for-the-design-of-a-technology-for-the-abrasive-waterjet-cuttling-of-materials

United States Patent

Užitný vzor: Keks pro podporu úbytku tělesného tuku

Keks pro podporu úbytku tělesného tuku
číslo užitného vzoru: CZ 28464
číslo přihlášky užitného vzoru: PUV 2015-31066
datum podání: 11. 5. 2015
datum zápisu užitného vzoru: 14. 7. 2015
přihlašovatel: Milan Krajíček doc.

Anotace:

Nekalorické keksy pro podporu hubnutí s definovaným množstvím chitosanu. Základní složení keksu je 40 až 70 % sacharidové složky, 0,3 až 2 % chitosanu, 15 až 30 % tukové složky a až 10 % žloutků.

thumbnail of uzitny-vzor-keks-pro-podporu-ubytku-telesneho-tuku

Užitný vzor

Patent: Nástroj a hydrodynamická tryska pro generování vysokotlakého pulzujícího paprsku kapaliny bez kavitace a nasycených par

Udělený patent: CZ 305370
Číslo přihlášky vynálezu: PV 2013-871
Datum podání: 11. 11. 2013
Datum udělení patentu: 8. 7. 2015
Přihlašovatel: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i.

Anotace:

Nástroj pro úpravu povrchů a dělení materiálů s hydrodynamickou tryskou generuje pulzní paprsek, který dokáže velmi efektivně čistit resp. odstraňovat povrchy materiálu nebo dané tělesa materiálů dělit.

thumbnail of nastroj-a-hydrodynamicka-tryska-pro-generovani-vysokotlakeho-pulzujiciho-paprsku-kapaliny-bez-kavitace-a-nasycenych-par

Patentový spis

Užitný vzor: Cukrářský výrobek nazvaný Štramberský ušatý dort

číslo užitného vzoru: CZ 28222
číslo přihlášky užitného vzoru: PUV 2015-30763
datum podání: 19. 02. 2015
datum zápisu užitného vzoru: 19. 05. 2015
přihlašovatel: Gabriela Dobiášová

Anotace:

Cukrářský výrobek obsahuje korpus, náplň na bázi zakysané smetany a výrazné ovoce, které kontrastuje, vyvažuje a zároveň doplňuje chutě korpusu a náplně. Dort je zdoben Štramberskýma ušima, je velice vláčný, jemný a chutný

Španělsko versus Jednotný patent

Španělsko opět nedokázalo zrušit Jednotný patent

Už podruhé se Španělsko pokusilo překazit snahu 25 členských států Evropské unie vytvořit společně systém patentové ochrany, která by nestála tak závratné částky, které musí majitelé evropských patentů vynakládat na jejich validaci v každé zemi a jejich udržování v platnosti. Například v 10. roce platnosti evropského patentu je nutné za prodloužení ochrany ve 20-ti státech o jeden rok nutno zaplatit cca 200 000 Kč.

listiny

Především jazykové řešení patentové ochrany není jednoduché, proto k němu také i přes značné snahy nedošlo ani za 20 let.

Soudní dvůr EU se sídlem v Luxemburgu dnes zamítl obě odvolaní Španělska proti zavedení jednotného evropského patentu, který bude přístupný pouze ve třech úředních jazycích EU – angličtině, francouzštine a nemčině. Madrid se obrátil na soud se stížností, že tento patentový systém poškodí zájmy španělských firem.

Soudní dvůr EU však argumenty Madridu odmítl. Zjednodušený a jednotný režim překladů, proti kterému se ohradilo Španělsko, zabezpečuje jednoduší, lacinější přístup k patentům a zároveň zajišťuje jednotné udržování patentovaných vynálezů v Evropě, což je podstatné především pro malé as třední podniky.

Pokud jde o příslušná ujednání o překladu, Španělsko tvrdí, (mimo jiné) že dochází porušení zásady zákazu diskriminace na základě jazyka, neboť – podle jeho názoru – nařízení stanoví, s ohledem na EPUE, jazykového uspořádání, které je škodlivé pro osoby, jejichž jazyk není jedním z úředních jazyků Evropského patentového úřadu. Španělsko tvrdí, že jakákoli výjimka ze zásady, že úřední jazyky Evropské unie mají rovné postavení, by mělo být odůvodněno kritérii, která jsou jiná než čistě ekonomická.

Stížnosti na examinátory v USA

Vynálezci a firmy žádající o patenty v USA si začali hojně stěžovat. Noo, tak to nám ještě scházelo, špatná pověst US patentů. Práce examinátorů se začala prověřovat. Úřád nemá funkční mechanismus ověřování kvality udělovaných patentů. Inspekce vydala kritický report o práci 8.300 examinátorů, ze kterých polovina pracuje z domova.

Ostře kritická zpráva vydaná v pondělí generálním inspektorem pro obchodní oddělení, mateřské agentury patentového úřadu, našla celkové nedostatky se zabezpečováním jakosti, které ohrožují roli federální vlády v oblasti ochrany nových myšlenek prostřednictvím vydávání patentů a ochranných známek.

US Patent and Trademark Office nemá téměř žádný způsob, jak zjistit, zda patentoví examinátoři dělají svou práci dobře, píše dozorová agentura ve zprávě, která vyvolává obavy o kvalitu tisíc patentů ročně.

“Je obtížné rozlišit, kteří patentoví vydávají kvalitní patenty a kteří ne”, uzavírá 30-stránkový audit generální inspektor Todd J. Zinser.

Zprávu před 3 hodinami zvěřejnil Washington post

Rostlinné produkty jsou patentovatelné!

Dostáváme se k poměrně významnému milníku patentového práva. Lze patentovat rostlinné produkty! Rozhodl o tom rozšířený senát Evrospkého patentového úřadu v rámci případu G 2/13 (Broccoli II) and G 2/12 (Tomatoes II) dne 25. března 2015.

bazalka

Rozšířený senát objasnil dopad článku 53 (b) Evropské patentové úmluvy, který stanoví, že patent nesmí být v zásadě vydán na biologické procesy pro výrobu rostlin. Rozšířený senát vysvětlil, že toto vyloučení by nemělo být chápáno tak široce, aby se také vyloučili rostliny získané těmito postupy. Takové rostliny mohou být patentovány, samozřejmě za předpokladu, že jsou nové, výsledkem vynálezecké činnosti a průmyslově využitelné, stejně jako jakýkoli jiný vynález.

Rozšířený senát vysvětluje, že argumenty založené na etických, sociálních a ekonomických aspektech nespadají do jeho rozhodovací pravomoci, a že legislativní politika není jeho úkolem. Tyto poznámky poskytují určitou jistotu pro žadatele a držitele patentu, že i kontroverzní vynálezy budou před EPO posuzovány na základě tohoto právního rámce.

Pozoruhodné je, že v obou případech, rozšířený senát již dříve odmítl způsobové nároky jak u patentové přihlášky brokolice, tak  patentové přihlášky rajčata s ohledem na vyloučení v podstatě biologických procesů článku 53 (b) EPC (rozhodnutí G 1/08 a G 2/07 z roku 2010). Každý držitel tedy může omezit svůj patent na odpovídající produktové nároky, které byly nyní shledány jako nezávadný. To potvrzuje, že přesné znění nároků mohou být často před EPO rozhodující . Vzhledem k velmi přísným požadavkům na přidanou hodnotu nového řešení, se zdá důležité zajistit, aby definice předmětu ochrany odpovídali dnes již schválenému jazyku již podávaných přihláškách.

Přeloženo z V.O.

Vyjádření rozšířeného senátu:

1. Vyloučení základních biologických postupů pro produkci rostlin dle článku 53 (b) EPC nemá negativní efekt na uznatelnost produktových nároků, které nárokují přímé produkty rostlin nebo rostlinných materiálů stejně jako částí rostlin.
2. Skutečnost, že znaky postupu nároku product-by-proces jsou směřované k rostlinám nebo rostlinným materiálům jiným než rostlinným odrůdám, definují základní bilogické postupy pro produkci rostlin, nečiní patentové nároky neuznatelné.

Patentům pro rok 2014 opět vládly IT technologie

WIPO statistics patents companies

Nejvíce tzv. PCT patentových přihlášek podala v loňském roce firma Huawei Technologies s celkovým počtem 3 442. Druhému Qualcommu odskočila o více než tísíc vynálezů. Vypadá to, že Čína mění přístup a stává se originálním výrobcem? Těžko by usilovala o patenty na zkopírované produkty. Celkem se v roce 2014 podalo 214 500 patentových přihlášek. WIPO statistics fields A to se mě pořád někdo ptá, co se pořád vynalézá, vždyť už všechno máme. Noo, to co známe, tak to máme.

Ale kolik toho ještě neznáme a už to třeba leží v nových patentových přihláškách? Množství patentů každým rokem roste. Rok 2014 byl zase o 4,5 % silnější než rok předchozí. Patentářskou velmocí jsou stále Spojené státy v závěsu s Japonskem. Čeští přihlašovatelé se na celkovém množství mezinárodních přihlášek podíleli téměř 1 %, podali jsme přesně 189 mezinárodních patentových přihlášek. Co je zajímavé pozorovat, jak velké množství českých přihlašovatelů pro podávání PCT přihlášek využívá pomoci ÚPV jako příjímacího úřadu. Loni se takto podalo 162 PCT přihlášek, tzn., že pouze 27 přihlášek šlo přímější cestou. Tak kteří jedinci kromě nás podává PCT přihlášky on-line přímo na WIPO? On-line systém WIPO je uživatelsky velmi přívětivý a všechny informace o stavu řízení a vydaných dokumentech máte stále k dispozici.

WIPO statistics states

Zdroj: WIPO Statistics Database

FacebookLinkedinYouTube